Saturday, March 28, 2015

Bình Định triển khai 16 dự án sản xuất gạch không nung

Thực hiện Chương trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường; nhiều địa phương, doanh nghiệp (DN) tại Bình Định đã và đang tích cực thực hiện các dự án sản xuất vật liệu không nung.Riêng địa bàn huyện Tây Sơn - “thủ phủ gạch, ngói” của tỉnh Bình Định hiện đã có 191 lò gạch, ngói nung thủ công tháo dỡ và chấm dứt hoạt động. Tỉnh này đang phấn đấu đến hết năm 2016 sẽ xóa sổ các lò nung gạch ngói thủ công.

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thì hiện các doanh nghiệp đang triển khai 16 dự án sản xuất gạch không nung với tổng công suất hơn 250 triệu viên/năm. Trong số này đã có 3 nhà máy đi vào hoạt động, 12 dự án đang giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng...

Khánh Anh

No comments:

Post a Comment

Liên Hệ Chúng Tôi