Tuesday, February 25, 2014

Bình Định: Năm 2016, "Khai tử" lò gạch nung thủ công

Để đảm bảo môi trường sống, UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lò gạch gây ô nhiểm môi trường sẽ di dời trong nay mai.

Cụ thể, sẽ chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch nung thủ công nằm trong khu dân cư trước ngày 31/12/2014; chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch nung thủ công nằm ngoài khu dân cư hoặc trong các điểm sản xuất tập trung ngoài các cụm công nghiệp trước ngày 31/12/2015; chấm dứt hoạt động đối với các lò gạch nung thủ công còn lại trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2016.

Để dần thay thế gạch nung trong xây dựng khi các lò gạch nung thủ công ngừng hoạt động, UBND tỉnh khuyến khích các cơ sở sản xuất gạch ngói thủ công đầu tư chuyển đổi công nghệ sang lò tuy nen, lò hoffman sử dụng nhiên liệu từ phế thải nông nghiệp hoặc sản xuất gạch không nung; các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, như gạch xây không trát, gạch nem tách, gạch có độ rỗng lớn dùng xây vách ngăn, tường lót cách âm, cách nhiệt.

                                                                                                                        Đoan Thục

No comments:

Post a Comment

Liên Hệ Chúng Tôi