Wednesday, February 15, 2012

Bắc Giang: Chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công

Từ ngày 1/3, tỉnh Bắc Giang sẽ chấm dứt hoạt động đun đốt gạch ngói của các lò gạch thủ công trên địa bàn các huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Các lò gạch thủ công trên địa bàn các huyện còn lại: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế sẽ phải chấm dứt hoạt động vào tháng 3/2013. Đó là lộ trình bắt buộc thực hiện theo Quyết định 147 ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Sẽ chấm dứt hoạt động đun đốt gạch ngói của các lò gạch thủ công
Để thực hiện theo đúng kế hoạch, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện chủ trương về xóa bỏ các lò gạch thủ công, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cấm nung đốt; xóa bỏ những lò gạch thủ công trong các khu canh tác nông nghiệp và khu vực đông dân cư; rà soát, thống kê, tổng hợp số lao động liên quan đến hoạt động sản xuất gạch ngói thủ công để xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển đổi nghề phù hợp cho các lao động này. Để ngăn chặn tình trạng tái sản xuất gạch, ngói thủ công, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần yêu cầu các chủ lò gạch, ngói thủ công tổ chức tháo dỡ vỏ lò xong trước ngày 30/4/2012.


Theo số liệu của Sở Công thương Bắc Giang, tại thời điểm ban hành Quyết định 147 (31/12/2009), toàn tỉnh có gần 3.000 lò gạch, ngói thủ công với tổng số trên 30.600 lao động tham gia hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công (chủ yếu là lao động thời vụ, làm việc trong thời gian nông nhàn), tập trung nhiều ở các huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên... Tính đến 31/1/2012, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 1.129 lò gạch, ngói thủ công nằm trong khu vực canh tác nông nghiệp và khu vực đông dân cư, trong đó 538 lò được tháo dỡ vỏ lò, 591 lò ngừng hoạt động nung đốt. Phần lớn các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức cho 100% các chủ lò gạch, ngói thủ công trên địa bàn ký cam kết thực hiện Quyết định 147.

Việt Hùng

No comments:

Post a Comment

Liên Hệ Chúng Tôi